‘apa’

‘apa’, vagyis ‘fater’.
Az apa egy ‘férfinemű szülő’ (lsd. még ‘férfi’ ‘szülő’). Származékai, tehát mi, megannyian vagyunk akár bibliai viszonylatokban is. A szó ap- töve lehet valami ugor kori örökség (pl. egy vogul apa távolba merengve ősi sztyeppéken). De lehet gyermeknyelvi eredetű is a magyar nyelv külön életéből, mivel sok más nyelvben volt vagy van hasonló hangalakú szó ‘apa’ jelentésben. Ekképpen a török, mongol aba, arámi abba (lásd apát hosszú szakállal a Jordán vidékén) stb. (75)